"lie between" — Słownik kolokacji angielskich

lie between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam pośrodku
  1. lie czasownik + between przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    There were no years to lie between the two of them.

    Podobne kolokacje: