"lain between" — Słownik kolokacji angielskich

lain between kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie between
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć pośrodku
  1. lie czasownik + between przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    There were no years to lie between the two of them.

    Podobne kolokacje: