"lain across" — Słownik kolokacji angielskich

lain across kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie across
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć wszerz
  1. lie czasownik + across przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I'm lying across the Thing, right in front of the fire.

    Podobne kolokacje: