"lain beside" — Słownik kolokacji angielskich

lain beside kolokacja
Popularniejsza odmiana: lie beside
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leżeć obok
  1. lie czasownik + beside przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Her voice seemed a long way away, but I knew she was lying beside me.

    Podobne kolokacje: