"lie near" — Słownik kolokacji angielskich

lie near kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam blisko
  1. lie czasownik + near przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Small eyes lie near the top of its big head.

    Podobne kolokacje: