eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. hand over = podawać, oddawać (np. słuchawkę telefonu) hand over
2. hand out = ręka na zewnątrz hand out
3. hand down = przekazywać hand down
4. hand off = ręka daleko hand off
5. hand back = ręka z powrotem hand back
6. hand to = ręka aby hand to
7. hand up = ręka w górę hand up
8. hand in = oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi) hand in
9. hand on = przekaż hand on
12. hand at = ręka przy hand at
13. hand for = ręka dla hand for
14. hand by = ręka przez hand by
15. hand over to = ręka ponad aby hand over to
17. hand off to = ręka daleko aby hand off to
19. hand out to = ręka na zewnątrz aby hand out to
22. handed out in = rozdany w handed out in
23. hand into = ręka do hand into
24. hand across = ręka wszerz hand across
  • He handed it across the desk as two men entered the office.
  • "Here you go," he said, and handed it across the counter to her.
  • He found a slip of paper and handed it across the counter.
  • She pulled file photos and handed them across the desk.
  • He took up the piece of paper which Hetty handed across the table, and read the address.
  • "Here," he said and handed the phone across the seat to Glenn.
  • And he handed the newspaper to her across the table.
  • Jerry produced the Japanese paper and handed it across the car.
  • They talked for a moment, then he handed the phone across the desk.
  • I handed the briefcase back to her across the table.
25. handed after = podany potem handed after
26. hand over in = ręka ponad w hand over in
27. hand without = ręka na zewnątrz hand without
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.