"hand at" — Słownik kolokacji angielskich

hand at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka przy
  1. hand czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    Would hand him his life at the asking, having no better use for it.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hand at" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hand at" po angielsku

przysłówek
at hand = wkrótce (niedługo) +1 znaczenie
przymiotnik
idiom
inne

powered by  eTutor logo