BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"handed out in" — Słownik kolokacji angielskich

handed out in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdany w
  1. hand czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    The same award was handed out to him again in 2011.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo