BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"handed down in" — Słownik kolokacji angielskich

handed down in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekazany w
  1. hand czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    His ruling on both issues is to be handed down in a single decision.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo