"hand down from" — Słownik kolokacji angielskich

hand down from kolokacja
Popularniejsza odmiana: handed down from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka w dół z
  1. hand czasownik + from przyimek
    Luźna kolokacja

    I have some of their hair, which has been handed down from father to son.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hand down from" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hand down from" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik