ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"handed out at" — Słownik kolokacji angielskich

handed out at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdany przy
  1. hand czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    "We want to hand them out at the meeting," he said.

    Podobne kolokacje: