"formal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formal przymiotnik

formal + rzeczownik
Kolokacji: 512
formal education • formal training • formal garden • formal complaint • formal agreement • formal request • formal announcement • ...
czasownik + formal
Kolokacji: 4
ignore formal • sound formal • make formal • become formal
przysłówek + formal
Kolokacji: 12
most formal • purely formal • somewhat formal • stiffly formal • overly formal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. most formal = najbardziej formalny most formal
2. stiffly formal = sztywno formalny stiffly formal
3. highly formal = bardzo formalny highly formal
4. oddly formal = dziwnie formalny oddly formal
5. coldly formal = chłodno formalny coldly formal
6. curiously formal = dziwnie formalny curiously formal
7. strangely formal = dziwnie formalny strangely formal
(2) purely, strictly
Kolokacji: 2
(3) somewhat, overly, fairly
Kolokacji: 3
formal + przyimek
Kolokacji: 3
formal in • formal with • formal of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.