Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal schooling" — Słownik kolokacji angielskich

formal schooling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna nauka
  1. formal przymiotnik + schooling rzeczownik
    Silna kolokacja

    There is no record of any formal schooling but he learned to read and write.

    Podobne kolokacje: