TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal with" — Słownik kolokacji angielskich

formal with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny z
  1. formal przymiotnik + with przyimek
    Luźna kolokacja

    The front is formal, with a courtyard as its entrance.

    Podobne kolokacje: