TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal in" — Słownik kolokacji angielskich

formal in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny w
  1. formal przymiotnik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Those events, however, are much more formal and thorough in nature than last week's.

    Podobne kolokacje: