PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formal przymiotnik

formal + rzeczownik
Kolokacji: 512
formal education • formal training • formal garden • formal complaint • formal agreement • formal request • formal announcement • ...
czasownik + formal
Kolokacji: 4
ignore formal • sound formal • make formal • become formal
(1) ignore, sound, make, become
Kolokacji: 4
1. ignore formal = ignorować formalny ignore formal
2. sound formal = dźwięk formalny sound formal
3. make formal = uczyń formalny make formal
4. become formal = stój się formalny become formal
przysłówek + formal
Kolokacji: 12
most formal • purely formal • somewhat formal • stiffly formal • overly formal • ...
formal + przyimek
Kolokacji: 3
formal in • formal with • formal of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.