Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal instruction" — Słownik kolokacji angielskich

formal instruction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalna instrukcja
  1. formal przymiotnik + instruction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A number of people interested in Latin do not have access to formal instruction.