TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formal przymiotnik

formal + rzeczownik
Kolokacji: 512
formal education • formal training • formal garden • formal complaint • formal agreement • formal request • formal announcement • ...
czasownik + formal
Kolokacji: 4
ignore formal • sound formal • make formal • become formal
(1) ignore, sound, make, become
Kolokacji: 4
1. ignore formal = ignorować formalny ignore formal
  • Coming back to my point and as some people commented, at this stage we cannot ignore 4.5 formal, at this stage, and hope not to include the people who already are MP.
2. sound formal = dźwięk formalny sound formal
3. make formal = uczyń formalny make formal
4. become formal = stój się formalny become formal
przysłówek + formal
Kolokacji: 12
most formal • purely formal • somewhat formal • stiffly formal • overly formal • ...
formal + przyimek
Kolokacji: 3
formal in • formal with • formal of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.