"make formal" — Słownik kolokacji angielskich

make formal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyń formalny
  1. make czasownik + formal przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The acquisition was made formal on the November 5, 2012.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo