TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal concert" — Słownik kolokacji angielskich

formal concert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna zgodność
  1. formal przymiotnik + concert rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Ten formal concerts, featuring nine international groups and one from Scotland, are scheduled along with fringe events.