Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"ignore formal" — Słownik kolokacji angielskich

ignore formal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ignorować formalny
  1. ignore czasownik + formal przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Coming back to my point and as some people commented, at this stage we cannot ignore 4.5 formal, at this stage, and hope not to include the people who already are MP.