"formal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formal przymiotnik

formal + rzeczownik
Kolokacji: 512
formal education • formal training • formal garden • formal complaint • formal agreement • formal request • formal announcement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) garden, terrace
Kolokacji: 2
1. formal process = formalny proces formal process
2. formal offer = oficjalna oferta formal offer
3. formal procedure = formalna procedura formal procedure
4. formal application = zgłoszenie formalne formal application
5. formal action = formalne działanie formal action
6. formal bid = formalna oferta formal bid
7. formal service = formalna usługa formal service
8. formal trial = formalna rozprawa formal trial
9. formal act = akt formalny formal act
10. formal launch = formalne wystrzelenie formal launch
11. formal exercise = formalne ćwiczenie formal exercise
12. formal test = formalny test formal test
13. formal operation = formalna operacja formal operation
14. formal employment = formalne zatrudnienie formal employment
15. formal release = formalne zwolnienie formal release
16. formal engagement = oficjalne zaręczyny formal engagement
17. formal development = formalne rozwinięcie formal development
18. formal usage = formalne użytkowanie formal usage
19. formal activity = formalna działalność formal activity
20. formal work = formalna praca formal work
21. formal practice = formalna praktyka formal practice
22. formal effort = formalny wysiłek formal effort
23. formal attempt = formalna próba formal attempt
24. formal duel = formalny pojedynek formal duel
25. formal protection = formalna ochrona formal protection
26. formal job = formalna praca formal job
(19) definition, cause, reason
Kolokacji: 3
(28) setting, context, background
Kolokacji: 3
(29) opening, possibility
Kolokacji: 2
(30) logic, sense
Kolokacji: 2
(33) report, paper
Kolokacji: 2
(37) hearing, audition
Kolokacji: 2
(47) approach, avenue
Kolokacji: 2
(49) independence, sovereignty
Kolokacji: 2
(58) grammar, semantics
Kolokacji: 2
(60) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
(63) model, framework, modeling
Kolokacji: 3
(65) basis, reasoning
Kolokacji: 2
(69) entrance, registration
Kolokacji: 2
(70) cease-fire, peace, truce
Kolokacji: 3
(71) device, constraint, jacket
Kolokacji: 3
(72) standard, worship, perfection
Kolokacji: 3
(77) religion, creed, democracy
Kolokacji: 3
(78) oath, guarantee, pledge
Kolokacji: 3
(79) evening, parameter, value
Kolokacji: 3
(80) criteria
Kolokacji: 1
(83) verse, poetry, eloquence
Kolokacji: 3
(84) ingenuity, inventiveness
Kolokacji: 2
(85) workout, set
Kolokacji: 2
(87) stance, posture
Kolokacji: 2
(88) protocol, etiquette
Kolokacji: 2
(89) directive, pronouncement
Kolokacji: 2
czasownik + formal
Kolokacji: 4
ignore formal • sound formal • make formal • become formal
przysłówek + formal
Kolokacji: 12
most formal • purely formal • somewhat formal • stiffly formal • overly formal • ...
formal + przyimek
Kolokacji: 3
formal in • formal with • formal of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.