BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. separate entity = odrębny podmiot separate entity
  • By 1982, the school had become a separate entity from the Church.
  • The two schools act as separate entities on the same campus.
  • Several of these have even been taken for separate ethnic entities.
  • In the last three years, the two have become separate entities.
  • In 2001 it was sold to create a separate entity.
  • It was meant as a separate entity from the rest of the city.
  • For an awful moment, he lost all sense of himself as a separate entity.
  • The companies are separate legal entities, but share a common management.
  • It is run as a completely separate entity to the university itself.
  • In 2003, it was decided that the high school would become a separate entity.
2. independent entity = niezależna jednostka independent entity
3. distinct entity = wyraźna jednostka distinct entity
4. autonomous entity = niezależny podmiot autonomous entity
5. sovereign entity = niezawisły podmiot sovereign entity
6. discrete entity = pojedyncza jednostka discrete entity
7. self-sustaining entity = samopodtrzymująca się jednostka self-sustaining entity
8. quasi-independent entity = quasi-niezależny podmiot quasi-independent entity
9. self-sufficient entity = samowystarczalny podmiot self-sufficient entity
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.