"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. entity known = jednostka znany entity known
2. see as an entity = zobacz siebie jako podmiot see as an entity
3. see this entity = zobacz ta jednostka see this entity
5. entity owned = podmiot posiadał entity owned
6. search entities = poszukiwania jednostki search entities
(5) establish, base, found
Kolokacji: 4
(6) include, allow, authorize
Kolokacji: 3
(8) define, regulate
Kolokacji: 2
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.