ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. business entity = podmiot gospodarczy business entity
2. sector entity = jednostka sektora sector entity
3. trading entity = jednostka handlu trading entity
4. publishing entity = jednostka wydawnicza publishing entity
5. investment entity = jednostka inwestycyjna investment entity
6. banking entity = jednostka bankowa banking entity
(3) purpose, operating, spirit
Kolokacji: 3
(4) disease, media, broadcasting
Kolokacji: 3
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.