"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
(1) call, claim, refer
Kolokacji: 3
1. entity uses = podmiot używa entity uses
2. entity seeking = szukanie jednostki entity seeking
3. entity shares = części jednostki entity shares
4. entity participates = podmiot uczestniczy entity participates
5. entity begins = podmiot napoczyna entity begins
(4) exist, come
Kolokacji: 2
(7) appear, emerge
Kolokacji: 2
(8) consist, comprise, belong
Kolokacji: 3
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.