"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. separate entity = odrębny podmiot separate entity
2. new entity = nowa jednostka new entity
5. single entity = stanu wolnego podmiot single entity
6. legal entity = osoba prawna legal entity
7. independent entity = niezależna jednostka independent entity
9. different entity = inna jednostka different entity
10. distinct entity = wyraźna jednostka distinct entity
11. public entity = podmiot publiczny public entity
12. large entity = duży podmiot large entity
13. governmental entity = rządowy podmiot governmental entity
14. commercial entity = handlowa jednostka commercial entity
15. small entity = mały podmiot small entity
16. powerful entity = potężny podmiot powerful entity
17. combined entity = połączony podmiot combined entity
18. foreign entity = zagraniczny podmiot foreign entity
19. local entity = miejscowy podmiot local entity
20. administrative entity = administracyjna jednostka administrative entity
21. nonprofit entity = nonprofit jednostka nonprofit entity
22. autonomous entity = niezależny podmiot autonomous entity
23. non-profit entity = bezdochodowa jednostka non-profit entity
24. physical entity = istota fizyczna physical entity
25. only entity = jedyna jednostka only entity
26. supernatural entity = jednostka sił nadprzyrodzonych supernatural entity
27. federal entity = federalny podmiot federal entity
28. economic entity = podmiot gospodarczy economic entity
29. merged entity = połączona jednostka merged entity
30. individual entity = pojedynczy podmiot individual entity
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.