"administrative entity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): administracyjna jednostka
  1. administrative przymiotnik + entity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The city of Sukhumi is a separate administrative entity with more than 40,000 inhabitants.

powered by  eTutor logo