"political entity" — Słownik kolokacji angielskich

political entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna jednostka
  1. political przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Individual researchers know, better than any political entity, the potential of their research.

powered by  eTutor logo