"commercial entity" — Słownik kolokacji angielskich

commercial entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): handlowa jednostka
  1. commercial przymiotnik + entity rzeczownik
    Silna kolokacja

    I want more commercial entities aware of what we offer.

powered by  eTutor logo