"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(5) establish, base, found
Kolokacji: 4
(6) include, allow, authorize
Kolokacji: 3
1. entity controlled = podmiot kontrolował entity controlled
2. treat as an entity = potraktuj jako podmiot treat as an entity
3. merge into an entity = połącz w jednostkę merge into an entity
4. split into several entities = podzielony na kilka podmiotów split into several entities
6. entity associated = podmiot powiązał entity associated
7. cover entities = jednostki okładkie cover entities
8. sell to entities = sprzedaj podmiotom sell to entities
9. entity affiliated = podmiot przyłączył się entity affiliated
10. contain entities = zawieraj jednostki contain entities
11. entity separated = podmiot podzielił entity separated
(8) define, regulate
Kolokacji: 2
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.