BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"merge into an entity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połącz w jednostkę
  1. merge czasownik + entity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The two were merged, after some heated debate, into a single entity, with its main campus at the historical "rue d'Ulm" site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo