BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"contain entities" — Słownik kolokacji angielskich

contain entities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj jednostki
  1. contain czasownik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The following lists contain the following states and entities:

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo