BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"sell to entities" — Słownik kolokacji angielskich

sell to entities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj podmiotom
  1. sell czasownik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of these retired school buses are sold to such entities as churches, resorts or camps.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo