BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"disparate entity" — Słownik kolokacji angielskich

disparate entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasadniczo odmienny podmiot
  1. disparate przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pigeonholing is any process that attempts to classify disparate entities into a small number of categories (usually, mutually exclusive ones).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo