ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. entity called = podmiot zadzwonił entity called
2. refer to entities = odnieś się do podmiotów refer to entities
3. identify entities = zidentyfikuj podmioty identify entities
4. describe an entity = przedstaw podmiot describe an entity
5. entity affected = podmiot udał entity affected
6. involve entities = obejmij podmioty involve entities
7. entity referred = podmiot odniósł się entity referred
8. entity is named = podmiot jest wymieniony entity is named
9. regard as an entity = wzgląd jako podmiot regard as an entity
10. entity registered = podmiot zarejestrował entity registered
11. entity listed = podmiot wymienił entity listed
(5) establish, base, found
Kolokacji: 4
(6) include, allow, authorize
Kolokacji: 3
(8) define, regulate
Kolokacji: 2
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.