BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"refer to entities" — Słownik kolokacji angielskich

refer to entities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnieś się do podmiotów
  1. refer czasownik + entity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The word kingdom does not refer to geographical entities, but is rather a metaphor for earthly power.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo