BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"on entities" — Słownik kolokacji angielskich

on entities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na podmioty
  1. on przyimek + entity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is focused on entities, so that the data model determines the database scheme.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo