BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"into an entity" — Słownik kolokacji angielskich

into an entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do jednostki
  1. into przyimek + entity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It called for the integration of Europe into a single entity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo