BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"self-sustaining entity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samopodtrzymująca się jednostka
  1. self-sustaining przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The polis, or city-state, was usually a small, self-governing, self-sustaining entity which, apart from its political autonomy, possessed very few of the characteristics of the modern state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo