BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"treat as an entity" — Słownik kolokacji angielskich

treat as an entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potraktuj jako podmiot
  1. treat czasownik + entity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most significantly, statute may require directly or indirectly that the company not be treated as a separate entity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo