"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift czasownik

czasownik + drift
Kolokacji: 7
begin to drift • begin drifting • keep drifting • come drifting • start drifting • ...
drift + przyimek
Kolokacji: 55
drift off • drift into • drift down • drift through • drift toward • drift across • drift over • drift up • drift out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
2. drift off = stopniowo zasypiać, odpływać drift off
3. drift through = znieś całkowicie drift through
4. drift down = znieś w dół drift down
5. drift toward = znosić w kierunku drift toward
8. drift towards = znosić w kierunku drift towards
11. drift up = znieś w górę drift up
12. drift out = oddalać się powoli, podryfować drift out
13. drift to = znosić aby drift to
(2) in, on, with, for, at, ...
Kolokacji: 13
drift + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
drift away • drift apart • drift slowly • drift further • drift upward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.