"keep drifting" — Słownik kolokacji angielskich

keep drifting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj znoszenie
  1. keep czasownik + drift czasownik
    Zwykła kolokacja

    Honest, I was trying to listen, but my head kept drifting back to other things.

    Podobne kolokacje: