"begin to drift" — Słownik kolokacji angielskich

begin to drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij znosić
  1. begin czasownik + drift czasownik
    Silna kolokacja

    There a current caught him and he began to drift.

    Podobne kolokacje: