"begin drifting" — Słownik kolokacji angielskich

begin drifting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij znosić
  1. begin czasownik + drift czasownik
    Zwykła kolokacja

    The young man seemed to begin drifting into a world his parents did not know.

    Podobne kolokacje: