"drifted towards" — Słownik kolokacji angielskich

drifted towards kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift towards
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniesiony w kierunku
  1. drift czasownik + towards przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The music she had heard earlier drifted towards them again.

    Podobne kolokacje: