"drift towards" — Słownik kolokacji angielskich

drift towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosić w kierunku
  1. drift czasownik + towards przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The music she had heard earlier drifted towards them again.

    Podobne kolokacje: