KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"drift" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drift czasownik

czasownik + drift
Kolokacji: 7
begin to drift • begin drifting • keep drifting • come drifting • start drifting • ...
drift + przyimek
Kolokacji: 55
drift off • drift into • drift down • drift through • drift toward • drift across • drift over • drift up • drift out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(2) in, on, with, for, at, ...
Kolokacji: 13
1. drift above = znieś wyżej drift above
2. drift under = znieś poniżej drift under
3. drift without = znieś na zewnątrz drift without
4. drift among = znosić wśród drift among
6. drift about = dryf około drift about
7. drift after = znieś potem drift after
8. drift behind = znieś z tyłu drift behind
9. drift up from = znosić w górę z drift up from
10. drift against = znosić przeciwko drift against
11. drift beyond = znieś dalej drift beyond
12. drift before = znieś wcześniej drift before
13. drift near = znieś blisko drift near
drift + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
drift away • drift apart • drift slowly • drift further • drift upward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.