"drifted onto" — Słownik kolokacji angielskich

drifted onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: drift onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podryfować
  1. drift czasownik + onto przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The boat slowly began to drift away onto the black lake.

    Podobne kolokacje: