"drift onto" — Słownik kolokacji angielskich

drift onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podryfuj
  1. drift czasownik + onto przyimek
    Zwykła kolokacja

    The boat slowly began to drift away onto the black lake.

    Podobne kolokacje: